ஆர்வமுள்ள கவிஞர்களுக்கு களம்தரும் எஸ் ரிஎஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சி!

எஸ் ரிஎஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியில்.கவிச் சோலை நிகழ்வுக்கான ஒளிபரப் பு . நடை பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது இது கவிஞர்களுக்கான களம் அந்தவகையில் ஈழத்தமிழர்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் அவர்கள்தம் கவித்துவத்தை முன் கொண்டு வரும் நோக்கில் எஸ் ரிஎஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் உருவாக்கப்பட்ட கவிச் சோலை நிகழ்வில் இப்பொளுது இன்பத்தமிழும் நாமம் எனும் தலைபுக் கொண்ட
ஒளி ப் பதிவு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இதில் கலந்து கொள்ள இருக்கும் கலைஞர்கள், கவிஞர்கள்.நீங்கள் உங்கள் ஆக்கபூர்வமான கவிகளுடன் எங்களுடன் இணைந்து.கலந்து கொள்ள முடியும் என்பதை இங்கு அறியத் தருகின்றோம்.தகவல் பெற்றுக் கொள்ள கீழ்காணும் தகல் தொடர்பாடனர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இணைந்து கொள்ள

மின்னஞ்சல் stsstudio@hptmil.de
முகநுால் https://www.facebook.com/STSTamiltv
STSதமிழ் +49178 3591369
முல்லை மோகன் +49 1577 3517849
கணேஸ் +33 6 51 27 81 22

கவிச்சோலை நிகழ்வுக்காண ஒருங்கிணைப்பு நேர்காணல்
நெறியாழ்கை கவிஞர் கணேஸ் பிரன்ஸ்
ஒருங்கிணைப்பு ஊடகவியலாளர்,ஆய்வாளர் முல்லை மோகன்
துணை ஒருங்கிணைப்பு ஊடகவித்கர் இக.கிருஷ்ணமூர்த்தி
தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா வீடியோ செல்வா சுவிஸ்
தொழில் நுட்ப உதவி பிரகாஸ் பிரான்ஸ்
தொழில் நுட்ப உதவி சிறிதர் லண்டன்
படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் அரங்க ஒழுங்கமைப்பு தேனுகா தேவராசா
படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் அரங்க ஒழுங்கமைப்பு தேவதி தேவராசா

தயாரிப்பு STS தமிழ் தொலைக்காட்சி

Today: 4

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.