கவிச்சோலை நிகழ்வு 13.07.2021 செவ்வாய் கிழமை 8 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். இன்பத் தமிழும் நாமும்.

பன்னாட்டு கலைஞர்களை இணைத்து. பலம் மிக்க கவிகுளுடன் வலம் வரும் நிகழ்வே
கவிச்சோலை இன்பத் தமிழும் நாமும்.

கவிச்சோலை நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிக்கின்றார்கள்
கவிஞர் கந்தையா சுப்பிரமணியம் யேர்மனி
கவிஞர் பரமானந்தம் பிரான்ஸ்
கவிஞை விதுஷா சண்முகேந்திரன் .தாயகம்
கவிஞர் தம்பிஜயா ஞானகணேசன் கனடா
விச்சோலையில் தொகுபாளர் கவிஞர் கணோஸ் பிரான்ஸ்
ஒருங்கிணைப்பு முல்லை மோகன்
தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா வீடியோ செல்வா சுவிஸ்
தொழில் நுட்ப உதவி பிரகாஸ் பிரான்ஸ்
தொழில் நுட்ப உதவி சிறதர் லண்டன்
படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் தேனுகா தேவராசா
படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் தேவதி தேவராசா
நிகழ்சி ‌தொகுப்பு STS தமிழ் கலையகம்
தயாரிப்பு STS தமிழ் தொலைக்காட்சி

Today: 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.