சபா குகதாஸ்முன்னாள் வடக்கு மாகாணசபை உறுப்பினர்

வரலாறுகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டது சீர் செய்யுமாறு ஆசிரியரும் முன்னாள் முன்னாள் வடக்கு மாகாணசபை உறுப்பினர் சபா குகதாஸ் தாயகத்தில் ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்து வருகின்றார் இவர் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்ட பாடநூல்கள் பற்றிய பல தகவல்கள் அடங்கிய விடயங்களை இங்கே நீங்கள் பார்த்தும் கேட்டும் அறிந்து கொள்வதற்கான தகவலாக இந்த காணொளி வெளியாகியுள்ளது

Today: 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.