அரங்கமும் அதிர்வும் 75

அரங்கமும் அதிர்வும் உரிமைப்பேச்சு எங்கள்மூச்சாக

சாதனைக்கு சாதனை நாயகரான அப்துல்கலாம் சாதனை பற்றிய சாதனைத்தேடல்கள்

நம்மை கவர்ந்தது எவை

மக்கள் கனவு நிலைத்திட உழைத்தாரா அல்லது மனத்தூய்மை நிறைவோடு வாழ்ந்தாரா

மக்கள் கனவு நிலைத்திடவே உழைத்தார்

1- திரு கொலின் குறூஸ்

3-திரு ஏலைய்யா முருகதாசன்

5-திருமதி ஜென்னி ஜெயச்சந்திரன்

மனத்தூய்மை நிறைவோடு வாழ்ந்தார்

2-திருமதி ராஜி பாற்ரசன்

4-திரு அமிர்தநாயகம் சத்தியா

6-திரு முல்லை மோகன்

Today: 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.