அரங்கமும் அதிர்வும் 78

அரங்கமும் அதிர்வும் 78

குடும்பங்களில் ஏற்ப்படும் பிளவுகளுக்கு காரணம்

ஆண்களின் அதிகார வார்த்தைகளா அல்லது பெண்களின் பிடிவாத எண்ணங்களா

பெண்களின் பிடிவாத எண்ணங்களே

1-திரு ஆண்டவர் செல்வா

3-திருமதி ராஜி பாற்ரசன்

5- திரு பொன் ஸ்ரீஜீவகன்

7-திருமதி ஜென்னி ஜெயச்சந்திரன்

ஆண்களின் அதிகார வார்த்தைகளே

2- அமிர்தநாயகம் சத்தியா

4- திருமதி சுபாங்கி சிவா

6- திரு கொலின் குறூஸ்

8- திரு முல்லை மோகன்

கணனி படத்தொகுப்பு திரு- பொன் ஸ்ரீஜீவகன்

படத்தொகுப்பு பதிவேற்றம் ஔிபரப்பு STSதமிழ் தொலைக்காட்சி

அரங்கமும் அதிர்வின் தயாரிப்பு இயக்குனர் திரு- சின்னராஜா கணேஸ்

Today: 3

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.