மாவீரர் கவிதை கவிஞர் இ.நேமி சுவிஸ்

ஒருங்கிணைப்பு முல்லை மோகன்

தொழில் நுட்ப உதவி

செல்வா வீடியோ செல்வா சுவிஸ்

பிரகாஸ் பிரான்ஸ்

சிறிதர் லண்டன்

படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம்

தேனுகா தேவராசா

தேவதி தேவராசா

தயாரிப்பு STS தமிழ் தொலைக்காட்சி

ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இணைந்து கொள்ள மின்னஞ்சல் stsstudio@hotmail.de

முகநுால் https://www.facebook.com

STSTamiltv STSதமிழ் +49178 3591369

முல்லை மோகன் +49 1577 3517849

கணேஸ் +33 6 51 27 81 22

stsstudio

Today: 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.