பாடியவர் V,S.ஜெயன்

குரல் ஒலிப்பதிவு ; JJ studio,Holand

ஒளிப்பதிவுக்கூடம் ஒலிப்பதிவு, பாடல் கலவை, படத்தொகும் : இசை ஈழத்து இசைத்தென்றல் சிறுப்பிட்டி எஸ்.தேவராசா

Today: 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.