இன்றய அரசியல் ஆய்வுக்களத்தில் தாயகத்தில் இடம் பெற்ற மாவீரர் நாள் முன்னெடுப்பில் வீரம் கொண்ட பெண்ணாக முன் நின்ற திருமதி.பீற்றர் இளஞ்செழியன் பிந்துஜா அவர்கள் தடைதாண்டிய வீரம் மிக்க செயலால் மாவீர்களுக்கான விளக்கேற்றல் பற்றியும் இன்றய அரசில் நிலை பற்றியும் இந்த அரசியல் ஆய்வுக்களம் நிகழ்வில் காணலாம் .

நேர்காணல் ஊடகவியலாளர், ஆய்வாளர் திரு முலைமோகன்

தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா வீடியோ செல்வா சுவிஸ்

தொழில் நுட்ப உதவி பிரகாஸ் பிரான்ஸ்

தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா சிறீதர் லண்டன்

படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் தேவதி தேவராசா

தயாரிப்பு STS தமிழ் தொலைக்காட்சி

Today: 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.