மனங்கள் இணைந்தால் மலரும் அன்பு
மகிழ்வு நிறைந்தால் அதுவும் பண்பு

இனிப்பாய் பொங்களை வரவேற்று -நின்று
இனிமைபொங்க சுவைத்துமகிழ்ந்து

இன்புற உறவுடன் கூடிமகிந்து
சூரியன் ‌ஒளியாய் சுற்றத்தை நிணைத்து

சுதந்திரப்பறவையாய் வாழ்ந்து மகிழும்
பொங்கலாய் அனைவரும் வாழ வாழ்த்துகின்றோம்

Today: 5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.