பெண்ணே நீ பேசவா

பெண்ணே நீ பேசவா எனும் புதிய நிகழ்வு மிகவிரைவில் STS தமிழ் தொலைக்காட்சில் ஒளிபரப்பாக உள்ளது .இன் நிகழ்வானது பெண்களுக்கான தனித்துவம் மிக்கதாக, அவர்கள் வாழ்வியல்கள், ஆழுமைகள், எண்ணக்கி‌டக்கையில் உள்ள ஆதங்கங்கள், தனித்துவங்கள் ,சாதனைகள் என பல விடையங்களை எடுத்துவரும்! பெண்ணே நீ பேசவா நீங்களும் இணைந்து கொள்ள மின்னஞ்சல் stsstudio@hotmail.de முகநுால் https://www.facebook.com/ STSTamiltv STSதமிழ் யேர்மனி +49178 3591369 முல்லை மோகன் யேர்மனி +49 1577 3517849 கணேஸ் பிரான்ஸ் +33 6 51 …

பெண்ணே நீ பேசவா எனும் புதிய நிகழ்வு STS தமிழ் ரி வியில் ஒளிப்பதிவு 02.02.2022 ஆரம்பம்மாகின்றது

பெண்ணே நீ பேசவா எனும் புதிய நிகழ்வு STS தமிழ் ரி வியில் 02.02.2022 ஒளிப்பதிவு ஆரம்பம்மாகின்றது இன் நிகழ்வானது பெண்களுக்கான தனித்துவம் மிக்கதாக, அவர்கள் வாழ்வியல்கள், ஆழுமைகள், எண்ணக்கி‌டக்கையில் உள்ள ஆதங்கங்கள், தனித்துவங்கள் ,சாதனைகள் என பல விடையங்களை எடுத்துவரும் நிகழ்வில்பெண்ணே நீ பேசவா உலகெல்லாம் பரந்து வாழும் எமது பெண்களுக்கு ஒரு புதி களத்துடன் நீங்களும் இணைந்து கொள்ளமின்னஞ்சல் stsstudio@hptmil.deமுகநுால் https://www.facebook.com/STSTamiltv STSதமிழ் யேர்மனி +49178 3591369முல்லை மோகன் யேர்மனி +49 1577 3517849கணேஸ் …

அன்னையை மறப்போமா ? தலையங்கத்தின் கீழ் STS தமிழ் ரி வியில் ஒளிப்பதிவு ஆரம்பம்

அன்னையை மறப்போமா ? தலையங்கத்தின் கீழ் STS தமிழ் ரி வியில் ஒளிப்பதிவு ஆரம்பமாகின்றது. பன்னாட்டு கலைஞர்கள் எம்முடன் பலம் மிக்க கவிகளுடன் இணைத்ததுடன் புது புது கவிஞர்களை உள்வாங்கி வெற்றி நடையோடு வலம் வரும் நிகழ்வே இக் கவிதை நிகழ்வு. தமிழுக்கும் கவிகளுக்கும் பெருமை சேர்க்க உருவான இன்நிகழ்ச்சி எஸ் ரி எஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சி உலகெல்லாம் பரந்து வாழும் எமது கவிஞர்களின் படைப்பை தாங்கி வருகின்றது நிகழ்வுடன் இணைந்து கொள்ள மின்னஞ்சல் stsstudio@hptmil.deமுகநுால் https://www.facebook.com/STSTamiltv …