அரங்கமும் அதிர்வும் கணேஷ்அண்ணாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துகிறேன் மயிலையூர் இந்திரன்

அரங்கமும் அதிர்வும்என்ற பெயரோடுநாட்டுநடப்பை,உலகநடப்பை சமுதாயக்கருத்தைபண்பாட்டுபழக்கத்தைஎமதுவரலாற்றுப்பதிவுகளை புலத்தில் வந்துபடும் நன்னைதீமைகளை எதிர்காலவாழ்வை எம்சந்ததிக்கான விழிப்பைஇயல்இசைநாடகத்தைமறைந்தும்மறையாத கலைஞர்களை வாழும்கலைஞர்களை சமுதாயச்சிந்தனையும் அக்கறையும் கொண்ட பேச்சாளர்களை முன்னிறுத்தி நடுவராக நின்று வழிநடாத்தும் எங்கள் இதயம்தில் நிறைந்த சமூகநலத்தொண்டன் கணேஷ்அண்ணாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் கிடைத்த ஊடகத்தின் வழியாக அரங்கமும்அதிர்வும் நூறாவதைத்தொடுவது உங்கள்உழைப்பின் உச்சம் சோர்ந்துபோகாத சமுதாயச்சிப்பிகளே வாழ்த்துக்கள் நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து உங்களை வாழ்த்திவணங்குகின்றேன்STS ஊடகமே தொழில்நுட்பக்கலைஞர்களே வாழ்த்துக்கள் பேச்சாளப்பெருமக்களே நீங்கள் எங்கள் சமூகத்தின் ஒளிவிளக்குகள் உங்கள் கருத்துக்கள் நாளைய வாழ்வுக்கும் சமுதாய நலனுக்கும் நல்லபாதை …

அரங்கமும் அதிர்வும் 90 

அரங்கமும் அதிர்வும் 90 கணேஸ் அவர்களின் இயக்கத்தில் உரிமைப்பேச்சு எங்கள்மூச்சாக ஒருநாட்டின் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணமாக அமைவது தற்சார்பு பொருளாதாரமா அல்லது வர்த்தக பொருளாதாரமா தற்சார்பு பொருளாதாரமே என்று ஒரு அணி திரு கொலின் குறூஸ் திருமதி ராஜீ பாற்ரசன் திரு முல்லை மோகன் வர்த்தக பொருளாதாரமே என்று மறு அணி திரு ஆண்டவர் செல்வா திரு ஏலைய்யா முருகதாசன் திருமதி ஜென்னி ஜெயச்சந்திரன்

அரங்கமும் அதிர்வும் 89

24:54 / 55:26 அரங்கமும் அதிர்வும் 89கணேஸ் அவர்களின் இயக்கத்தில் இன்றைய 89 வது அரங்கமும் அதிர்வும்.உங்கள் பார்வைக்காக வருகின்றது இதற்கான நல்ல கருத்துள்ள விமர்சனங்களை நீங்கள் எழுதுவதன் மூலம் நாங்கள் இன்னும் சிறப்பாக இந்நிகழ்வை கொண்டு செல்வதற்கு உதவும் அதனால் ஆக்கமான நற் கருத்துக்களுடன் இணையுங்கள் படத்தொகுப்பு பதிவேற்றம் ஔிபரப்பு STSதமிழ் தொலைக்காட்சி

அரங்கமும் அதிர்வும் 88 

அரங்கமும் அதிர்வும் 88 கணேஸ் அவர்களின் இயக்கத்தில் இன்றைய 88 வது அரங்கமும் அதிர்வும்.உங்கள் பார்வைக்காக வருகின்றது இதற்கான நல்ல கருத்துள்ள விமர்சனங்களை நீங்கள் எழுதுவதன் மூலம் நாங்கள் இன்னும் சிறப்பாக இந்நிகழ்வை கொண்டு செல்வதற்கு உதவும் அதனால் ஆக்கமான நற் கருத்துக்களுடன் இணையுங்கள் படத்தொகுப்பு பதிவேற்றம் ஔிபரப்பு STSதமிழ் தொலைக்காட்சி

அரங்கமும் அதிர்வும்- 86

கணேஸ் அவர்களின் இயக்கத்தில் 86 அரங்கமும் அதிர்வும் கணேஸ் அவர்களின் இயக்கத்தில் 86 அரங்கமும் அதிர்வும் உரிமைப்பேச்சு எங்கள்மூச்சு இன்பத்தமிழும் நாமுமாக 2009 முற்பட்ட காலம் தொட்டு 2009 பிற்பட்ட காலம் வரை சாதித்ததும் சாதிக்க தவறியதும் திரு ப .தயான் திருமதி சுபாங்கி சிவா திரு முல்லை மோகன் திரு ஆண்டவர் செல்வா திரு கொலின் குறூஸ் திருமதி ஜென்னி ஜெயச்சந்திரன் இன்றைய.86 வது அரங்கமும் அதிர்வும்.உங்கள் பார்வைக்காக வருகின்றது இதற்கான நல்ல கருத்துள்ள விமர்சனங்களை …

அரங்கமும் அதிர்வும் -84

கணேஸ் அவர்களின் இயக்கத்தில் 84அரங்கமும் அதிர்வும் திரு கணேஷ் அவர்கள் இயக்கத்தில் தாயரிப்பில் உருவான அரங்கமும் அதிர்வும் இன்னும் பல படைப்புக்களை தொடரவும் இவர் தம் கலை பணி தொடரவும் இதுவரை இணைந்தவர்களுடன் புது புது படைப்பாளர்களை இன்னிகழ்வில் கொண்டு வருவதற்கும் எங்களுடன் தோளோடு தோள் நின்று உழைக்கும் அனைவருக்கும் பாராட்டுக்கள். அரங்கமும் அதிர்வும் உரிமைப்பேச்சு எங்கள் மூச்சாக தமிழர்களது பாரம்பரிய வரலாற்று மூலதனங்கள் எங்கும் காக்கப்படுகிறதா அல்லது மறைக்கப்படுகிறதா? காக்கப்படுகிறது திருமதி- ராஜி பாற்ரசன் திரு- …

அரங்கமும் அதிர்வும் 85 

கணேஸ் அவர்களின் இயக்கத்தில் அரங்கமும் அதிர்வும் உரிமைப்பேச்சு எங்கள் மூச்சு இன்றைய காலத்தில் உழைத்து சேர்த்த சொத்துக்களில் அதிக ஆர்வம் கொள்வோர் எங்கு உள்ளார்கள்? புலத்தில் வாழ்வோரா? அல்லது தாயகத்தில் வாழ்வோரா? புலத்தில் வாழ்வோர் என்று திரு ஏலைய்யா முருகதாசன் திரு ஆண்டவர் செல்வா திருமதி ஜென்னி ஜெயச்சந்திரன் தாயகத்தில் வாழ்வோர் என்று திரு பொன் ஸ்ரீஜீவகன் திருமதி உதயா பத்மநாதன் திரு முல்லை மோகன் இன்றைய.85வது அரங்கமும் அதிர்வும்.உங்கள் பார்வைக்காக வருகின்றது இதற்கான நல்ல கருத்துள்ள …

அரங்கமும் அதிர்வும் 81

அரங்கமும் அதிர்வும் உரிமைப்பேச்சு எங்கள்மூச்சாக சமூகத்தில் சிலர் உணர்சிபட பேசுவதால் மக்கள் ஏமாறுகிறார்களா? அல்லது மக்களை இவர்கள் ஏமாற்றுகிறார்களா? இதில் இணைந்து கொண்டவர்கள் திரு- ஏலைய்யா- திரு- முருகதாசன் திரு- பொன் ஸ்ரீஜீவகன் திரு- ஆண்டவர் செல்வா திரு- கொலின்குறூஸ் திருமதி-ராஜி பாற்ரசன் திரு- முல்லை மோகன் கணனி படத்தொகுப்பு திரு- பொன் ஸ்ரீஜீவகன் யேர்மனி படத்தொகுப்பு பதிவேற்றம் ஔிபரப்பு STSதமிழ் தொலைக்காட்சி அரங்கமும் அதிர்வின் நெறியாள்கை தயாரிப்பு இயக்குனர் திரு- சின்னராஜா கணேஸ்

அரங்கமும் அதிர்வும் 80 PART 2

அரங்கமும் அதிர்வும் 80 வது திருமணத்துக்கு சீதணம் கொடுப்பதும் வேண்டுவதும் சரியானதா- அல்லது- தவறானதா கணேஸ் அவர்களின் இயக்கத்தில் 80 அரங்கமும் அதிர்வும் உரிமைப்பேச்சு எங்கள்மூச்சு திருமணத்துக்கு சீதணம் கொடுப்பதும் வேண்டுவதும் சரியானதா- அல்லது- தவறானதா சரியானது= என்ற அணியில் திரு- கொலின் குறூஸ், திருமதி- சுபாங்கி சிவா ,திரு- ஆண்டவர் செல்வா, திரு- அமிர்தநாயகம் தவறானது= என்ற அணியில் திருமதி- ராஜி பாற்ரசன் ,திரு- பொன் ஸ்ரீஜீவகன், திருமதி- ஜென்னி ஜெயச்சந்திரன் ,திரு- முல்லை மோகன் இன்றைய.80 …

அரங்கமும் அதிர்வும் 80

அரங்கமும் அதிர்வும் 80 வது திருமணத்துக்கு சீதணம் கொடுப்பதும் வேண்டுவதும் சரியானதா- அல்லது- தவறானதா கணேஸ் அவர்களின் இயக்கத்தில் 80 அரங்கமும் அதிர்வும் உரிமைப்பேச்சு எங்கள்மூச்சு திருமணத்துக்கு சீதணம் கொடுப்பதும் வேண்டுவதும் சரியானதா- அல்லது- தவறானதா சரியானது= என்ற அணியில் திரு- கொலின் குறூஸ், திருமதி- சுபாங்கி சிவா ,திரு- ஆண்டவர் செல்வா, திரு- அமிர்தநாயகம் தவறானது= என்ற அணியில் திருமதி- ராஜி பாற்ரசன் ,திரு- பொன் ஸ்ரீஜீவகன், திருமதி- ஜென்னி ஜெயச்சந்திரன் ,திரு- முல்லை மோகன் …