மருத்துவரும் நாமும்

கவிச்சோலை

STS தமிழ் படைப்புகள்

பெண்ணே நீ பேசவா

அதிரும் வினாக்களும் உதிரும் உண்மைகளும்

புதிய வரவுகள்

திரு முல்லைமோகன் அவர்களும் திரு தேவராசா அவர்களும்பங்கேற்றிருந்த அரசியல் ஆய்வுக் களம் ஒன்றினை கடந்த07/05/2022 அன்று பார்க்கக் கிடைத்தது.அதில் அலசப்பட்ட விடயங்கள் மனம்...
நேர்காணல் ஊடகவியலாளர் அரசியல் ஆய்வாளர் முல்லைமோகன் தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா வீடியோ செல்வா சுவிஸ் தொழில் நுட்ப உதவி பிரகாஸ் பிரான்ஸ்...
அரசியல் ஆய்வுக்களம் நிகழ்வில் இன்று திரு.மதுசூதன் குமாரசாமி(அரசியல் விமர்சகர் மற்றும் நல்லூர் பிரதேச சபை உறுப்பினர்) கலந்து கொண்டு தற்கால அரசியல் நிலை...
மருத்துவரும் நாமும் நிகழ்வில் யேர்மனி நொயிஸ் நகரில் வாழ்ந்து வரும் மருத்துவ வேதியல் மற்றும் குருதிப் பரிமாற்றத்துக்கான மருத்துவருமான காந்தரூபன் பாலசுப்பிரமணியம் கலந்து...
அரங்கமும் அதிர்வும் 90 கணேஸ் அவர்களின் இயக்கத்தில் உரிமைப்பேச்சு எங்கள்மூச்சாக ஒருநாட்டின் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணமாக அமைவது தற்சார்பு பொருளாதாரமா அல்லது வர்த்தக...