மருத்துவரும் நாமும்

நலம் பட வாழ்வோம்:T.T.மயூறன் CCH நிறுவனர்

பொது நல சேவையில் தன்பணியாற்றி வரும் T.T.மயூறன் CCH நிறுவனர் (CENTE FOR CHILRENS) நலம் பட வாழ்வோம் STS தமிழ் தொலைக்காட்சி நிகழ்வில் தாயகத்தில் இருந்து...

மருத்துவரும் நாமும் நிகழ்வில் காந்தரூபன் பாலசுப்பிரமணியம் . STS தமிழ் தொலைக்காட்சில் 12.11.2021

https://youtu.be/KcM6NwwFYzw மருத்துவரும் நாமும் நிகழ்வில் யேர்மனி நொயிஸ் நகரில் வாழ்ந்து வரும் மருத்துவ வேதியல் மற்றும் குருதிப்பரிமாற்றத்துக்கான மருத்துவருமான காந்தரூபன் பாலசுப்பிரமணியம் கலந்து கொண்டு குருதியாற்றம் பற்றியும்,...

நலம்படவாழ்வோம் நிகழ்வில் Dr.சுரேந்திரன்

தாயகத்தில் இருந்து இன்றய நலம்படவாழ்வோம் நிகழ்வில் Dr.சுரேந்திரன் அவர்கள் Cane அமைப்பின் தாயக பொருளாளர் கலந்துகொள்கின்றார் https://youtu.be/Rx9w3F4FH0c நேர்காணல்ஊடகவியலாளர் ஆய்வாளர் முல்லைமோகன் தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா...

Dr.Hema Navaranjan- மனநல மருத்துவ நிபுணர்

சுவிசில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மனநல மருத்துவ நிபுணர் திருமதி. Dr ஹேமா நவரஞ்சன் அவர்கள் இன்று மருத்துவரும் நாமும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு குடும்ப பிரிவுக்கான காரணங்கள்,...

நரம்பியல் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் Dr.அருணி வேலளகன்

மருத்துவரும் நாமும் என்ற நிகழ்வில் , யேர்மனியில் வாழ்ந்து வரும் திருமதி.அருணி வேலளகன் நரம்பியல் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் இன்றய நிகழ்வில் மணிக்கட்டில் வரும் கட்டி பற்றிய...