நலம்பட வாழ்வோம்

நலம் பட வாழ்வோம்:T.T.மயூறன் CCH நிறுவனர்

பொது நல சேவையில் தன்பணியாற்றி வரும் T.T.மயூறன் CCH நிறுவனர் (CENTE FOR CHILRENS) நலம் பட வாழ்வோம் STS தமிழ் தொலைக்காட்சி நிகழ்வில் தாயகத்தில் இருந்து...

நலம்படவாழ்வோம் நிகழ்வில் Dr.சுரேந்திரன்

தாயகத்தில் இருந்து இன்றய நலம்படவாழ்வோம் நிகழ்வில் Dr.சுரேந்திரன் அவர்கள் Cane அமைப்பின் தாயக பொருளாளர் கலந்துகொள்கின்றார் https://youtu.be/Rx9w3F4FH0c நேர்காணல்ஊடகவியலாளர் ஆய்வாளர் முல்லைமோகன் தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா...