நலம் பட வாழ்வோம்.. கலையரசி கருணாகரன்.

நலம் பட வாழ்வோம் கலையரசி கருணாகரன்:ஆசிரியர் ,பொதுநல சேவையாளர் அமெரிக்கா 03.02.2022 STSTamil tv அமெரிக்கவில் இருந்து இன்றய நலம்படவாழ்வோம் நிகழ்வில் திருமதி கலையரசி கருணாகரன். நியூயோர்க் நாவலர் தமிழ்ப்பாடசாலை அதிபர் & ஆசிரியர்.பொதுப்பணிச் செயல்பாட்டாளர் ,சங்கீதத்துறை ஆசிரியருமான கலையரசி கலந்துகொண்டு தன்துறை நன்பொதுப்பணிகள் என எம்முடன் கலந்துரையாடிய இன் நிகழ்வில் 03.02.2022 இன்று இரவு 8.00மணிக்கு STSதமிழ் தொலைக்காட்சியில் இணைந்து பார்த்தும் கேட்டும் அறிந்துகொள்ளுங்கள் நேர்காணல் ஊடகவியலாளர் ஆய்வாளர் முல்லைமோகன் தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா …

நலம் பட வாழ்வோம்:T.T.மயூறன் CCH நிறுவனர்

பொது நல சேவையில் தன்பணியாற்றி வரும் T.T.மயூறன் CCH நிறுவனர் (CENTE FOR CHILRENS) நலம் பட வாழ்வோம் STS தமிழ் தொலைக்காட்சி நிகழ்வில் தாயகத்தில் இருந்து சிறப்பிக்கின்றார் நேர்காணல் ஊடகவியலாளர் ஆய்வாளர் முல்லைமோகன் தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா வீடியோ செல்வா சுவிஸ் பிரகாஸ் பிரான்ஸ் படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் தேவதி தேவராசா ஒருங்கிணைப்பு நல்வாழ்வு அமைப்பு Dr. அருணி வேலளகன் தயாரிப்பு STS தமிழ் தொலைக்காட்சி

நலம்படவாழ்வோம் நிகழ்வில் Dr.சுரேந்திரன்

தாயகத்தில் இருந்து இன்றய நலம்படவாழ்வோம் நிகழ்வில் Dr.சுரேந்திரன் அவர்கள் Cane அமைப்பின் தாயக பொருளாளர் கலந்துகொள்கின்றார் நேர்காணல்ஊடகவியலாளர் ஆய்வாளர் முல்லைமோகன் தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா வீடியோ செல்வா சுவிஸ் தொழில் நுட்ப உதவி பிரகாஸ் பிரான்ஸ் படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் தேவதி தேவராசா தயாரிப்பு STS தமிழ் தொலைக்காட்சி இணைப்பாளர்கள் தம்பையா சிறிஸ்கந்தராஜா, யேர்மனி முகுந்தன் தாயகம்