கவிச்சோலை இன்பத்தமிழும் நாமும்( பாகம் 11)

இன்பத் தமிழும் நாமும். பன்னாட்டு கலைஞர்களை இணைத்து. பலம் மிக்க கவிகளுடன் இன் நிழ்வுடன் 44வது புது புது கவிஞர்களை உள்வாங்கி வெற்றி நடையோடு வலம் வரும் நிகழ்வே கவிச்சோலை தமிழுக்கும் கவிகளுக்கும் பெருமைசேர்க்க உருவான இன்நிகழ்ச்சி எஸ் ரி எஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சி உலகெல்லாம் பரந்து வாழும் எமது கவிஞர்களின் படைப்பை தாங்கி வருகின்றது கவிச்சோலை நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிக்கின்றார்கள் கவிச்சோலை நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிக்கின்றார்கள்

இன்றய நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிக்கும் கவிஞர்கள்

கவிஞர் தேசபாரதி தீவகம்

இராஜலிங்கம் கனடா

கவிஞர் ஜெகதீஸ்வரி மகேந்திரன் யேர்மனி

கவிஞர் ஏரூர் கே. நெளஷாத் தாயகம்

கவிஞர் வனிதா வரதராஜா அமெரிக்கா

கவிச்சோலையில் தொகுபாளர் கவிஞர் கணோஸ் பிரான்ஸ்

ஒருங்கிணைப்பு முல்லை மோகன்

தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா வீடியோ செல்வா சுவிஸ்

தொழில் நுட்ப உதவி பிரகாஸ் பிரான்ஸ்

தொழில் நுட்ப உதவி சிறிதர் லண்டன்

படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் தேனுகா தேவராசா

படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் தேவதி தேவராசா

தயாரிப்பு STS தமிழ் தொலைக்காட்சி

Today: 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.