எஸ் ரி எஸ் ஒளியகத்தில் உருவான நவற்கிரி ஸ்ரீமாணிக்க பிள்ளையாருக்கான பாடல்

நண்பர் நவற்கிரி தேவன்ராஜ் சுவிசில் இருந்து யேர்மன் வந்தபோது எஸ் ரி எஸ் ஒளியகத்தில் அவர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இனங்க உருவான பாடல் இதை எழுதி இசையமைத்து எஸ் தேவராசா பாட இணையாக தேவன்ராஜ் தேவிதா தேவராசா தேனுகா தேவராசா தேவதி தேவராசா பாடியுள்ளனர் இது ஒரு எஸ் ரி எஸ் தயாரிப்பு

Today: 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.