மாவீரர் கவிதை கவிஞர் சுதர்சன் பிரான்ஸ் STS Tamil Tv

காவியம் படைத்த கண்மணிகளுக்கான கவிதைகளுடன் கவிஞர் சுதர்சன் பிரான்ஸ், தொகுபாளர் கவிஞர் கணோஸ் பிரான்ஸ்

ஒருங்கிணைப்பு முல்லை மோகன்

தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா வீடியோ செல்வா சுவிஸ்

தொழில் நுட்ப உதவி பிரகாஸ் பிரான்ஸ்

தொழில் நுட்ப உதவி சிறிதர் லண்டன்

படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் தேனுகா தேவராசா

படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் தேவதி தேவராசா

தயாரிப்பு STS தமிழ் தொலைக்காட்சி

ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இணைந்து கொள்ள மின்னஞ்சல் stsstudio@hotmail.de

முகநுால் https://www.facebook.com/STSTamiltv STSதமிழ் +49178 3591369

முல்லை மோகன் +49 1577 3517849 கணேஸ் +33 6 51 27 81 22

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert