மாவீரர் பாடல் கல்லறைகள் பேசுதிங்கே

பாடியவர் மயிலையூர் இந்திரன்

குழுப்பாடகர்கள் தேனுகா.தேவராசா தேவதி.தேவராசா

குரல் ஒலிப்பதிவு ; ஒளிப்பதிவு; R.பிரஜீன்

பாடல்வரிகள், ஒலிப்பதிவு, பாடல் கலவை,படத்தொகுப்பு:இசை ஈழத்து இசைத்தென்றல் சிறுப்பிட்டி எஸ்.தேவராசா தயாரிப்பு எஸ் ரி எஸ் கலையகம் யேர்மனி

Today: 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.